Tielense WielerToeristen - Clubreglement

Algemeen

Elke persoon die lidgeld betaalt is lid van de Tielense Wieler Toeristen (TWT).

Deze persoon dient minimum 12 jaar te zijn en over een goede gezondheid te beschikken.

Door het betalen van het lidgeld verklaart het lid zich akkoord met het onderstaand reglement en de inhoud ervan.

De club is aangesloten bij de VWB (Vlaamse Wielrijdersbond) onder lidnummer 51. 

Alle clubleden kunnen steeds met suggesties en voorstellen terecht bij het bestuur.

Deze suggesties en voorstellen worden besproken tijdens de volgende vergaderingen.
Leden die hun bijdrage niet betalen binnen de voorziene termijn, worden geacht ontslagnemend te zijn.
Kandidaat nieuwe leden kunnen tot 3 proefritten  meerijden om dan te beslissen of ze al of niet aansluiten.


Het lidgeld

Om lid te worden en te blijven van de Tielense Wieler Toeristen dient een kandidaat-lid zijn lidgeld te betalen vóór 1 december van het jaar dat het toekomstige fietsseizoen vooraf gaat.

Het lidmaatschap wordt jaarlijks betaald en geldt voor één volledig kalenderjaar ingaand op 1 januari
en eindigend op 31 december.

De jaarlijkse bijdrage is vastgesteld op €47 en kan jaarlijks herbekeken worden door het bestuur. In deze bijdrage is ook het lidmaatschap van de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB) begrepen.
Het betalen van het lidgeld waarborgt u de GRATIS toezending van de ‘VLAAMSE WIELRIJDER & BIKER’ minstens 6x per jaar, verplicht u niet tot deelname aan wat dan ook en geeft recht op ledentarieven, ook bij proeven van KBWB en de Limburgse fietspromo.
De in het jaarlijkse lidgeld vervatte verzekering bestaat uit een ongevallenverzekering, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een rechtsbijstandverzekering.

De verzekering dekt de lichamelijke schade aan derden (waaronder de andere clubleden) alsook de eigen lichamelijke schade.

De verzekering dekt echter niet de eigen stoffelijke schade (beschadiging of diefstal fiets).
Op de website van de VWB en bij het bestuur is een kopie van de verzekeringspolis aanwezig, die altijd kan geraadpleegd kan worden.

 Alle leden dienen zelf een familiale verzekering te hebben!!


De clubkledij

Voor alle ritten vermeld in het maandprogramma is het dragen van de clubkledij (trui/vest en broek) verplicht, tenzij de voorraad clubkleding opgebruikt is zodat nieuwe leden of clubleden zich geen nieuw materiaal kunnen aanschaffen.

Nieuwe leden kunnen zolang de voorraad strekt een pakket kledij (set zomer (2 stuks) en winterkledij (2 stuks)) bekomen en betalen hiervoor €175 waarvan €100 kan terug verdiend worden door 36 ritten mee te rijden verdeeld over 2 jaar.

Een lid kan steeds een bijkomende clubuitrusting aankopen indien in voorraad.

Bij volgende bestellingen zijn prijsherzieningen mogelijk.
Bijdrage in de onkosten van de kledij kunnen individueel opgesteld worden, in functie van de medewerking en/of deelname aan alle door het bestuur goedgekeurde clubactiviteiten zoals de jaarlijkse MTB en andere projecten die tot doel hebben om de financiële toestand van de club en de clubbekendheid te verbeteren.


De valhelm

In het belang van iedereen wordt het dragen van een valhelm verplicht.


De clubactiviteiten

Bedoeld in dit huishoudelijk reglement, zijn clubritten, wielertoeristenritten en organisaties zoals de jaarlijkse MTB. De clubleden rijden steeds in groepsverband zoals voorzien in de wegcode. Clubleden die van de groep wegrijden doen dit op eigen risico en buiten de verantwoordelijkheid van TWT. Indien door omstandigheden te wijten aan het parcours - reliëf van de rit de groep uiteenvalt, dient de wegcode gevolgd te worden die dan van toepassing is en zal ernaar gestreefd worden  zodra dit mogelijk is om opnieuw in clubverband te fietsen.


De ritten

Voor het klassement wordt gereden tussen begin maart tot eind september van elk jaar en worden bij beslissing vastgelegd door het bestuur.
Behoudens andersluidende afspraken wordt steeds vertrokken aan de brandweer en aangekomen aan het clublokaal.

Er wordt steeds stipt vertrokken op het aangeduide uur en plaats.

Bij clubritten op verplaatsing waarbij vervoer met auto’s noodzakelijk is, wordt een tussenkomst van de kas voorzien van € 0,125/km.

Bij het gebruik van een privéauto als volgwagen geldt het tarief van € 50 startgeld per dag + € 0,125/km.


De ritverantwoordelijke(n)

De ritten gaan door onder de leiding van één of meerdere  ritverantwoordelijke(n). De ritverantwoordelijke kent de weg en het aantal kilometers. Hij is ook verantwoordelijk voor de gemiddelde snelheid en is verplicht om het tempo zo te regelen dat de groep steeds samenblijft. De leden zullen tijdens de ritten steeds de nodige hoffelijkheid en respect vertonen ten opzichte van de andere weggebruikers en het milieu.
Ieder lid past zich aan het tempo van de groep aan. Daarom wordt er altijd in groep gereden zoals bepaald in de wegcode. Het tempo is het groepstempo. Bij aankomst van de rit wordt spurten vermeden voor de veiligheid.
Het doel van onze fietsuitstap is “Samen uit, samen thuis”.


Het programma

Het bestuur stelt een maandprogramma dat kan geraadpleegd worden op onze website. 
De vertrektijden worden strikt nagekomen zoals vermeld op het rittenschema.


Clubkampioenschap

De TWT organiseren jaarlijks een clubkampioenschap. We maken onderscheid in een algemeen kampioen en een clubkampioen. Het algemeen  kampioenschap is gebaseerd op de meeste gereden km van het programma, de clubkampioen is gebaseerd op het aantal vertrekken op zon- en feestdagen.
De aanwezigheid van de deelnemers bij het vertrek wordt na de rit opgetekend in een aanwezigheidslijst. 

Leden die de rit niet kunnen uitrijden ten gevolge van materiaalpech of ziekte krijgen toch de verreden kilometers toegekend.

De kampioenen worden gehuldigd tijdens ons jaarlijks teerfeest.


BELANGRIJK

De club noch het bestuur kunnen aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en/of schade aan fietsen of ander materieel in het kader van de door hen georganiseerde clubactiviteit of tijdens het vervoer met auto’s van personen, en eventueel ook de fietsen met een fietsrek of aanhangwagen in het kader van een door de hen georganiseerde verplaatsing.  Alle gevolgen van gelijk welke aard en hoe ze ontstaan zijn, zijn voor eigen risico.

Chauffeurs voor het vervoer van personen en eventueel fietsen met een fietsrek of aanhangwagen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor bovengenoemde schadegevallen indien deze niet gedekt zijn door de door hun onderschreven verzekering (familiale, autoverzekering, …).

Aanvullingen zijn ten allen tijden mogelijk.

Klik hier voor het clubreglement in PDFLog in op je account